Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงฯ. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

Read 28 times