Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสด และสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์

Written by
Rate this item
(0 votes)

ยโสธร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ เพื่อความปลอดภัย
           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสด และสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ณ บริษัทสยามแม็คโครจำกัด ( มหาชน ) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชน ผู้บริโภค โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน มีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์เป็นปริมาณมาก และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ และสินค้าเกษตรด้านอื่น ๆ ที่มีความสะอาดและปลอดภัย และเข้มงวดสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องแต่งกายสะอาด มีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ไม่ให้สัมผัสกับเนื้อสัตว์ เช่น หมวก ผ้ากันเปื้อน และสุขลักษณ์ของสถานที่จำหน่าย เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว
สุรดา พลชัย ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 23 times