Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

ยโสธร เปิดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย
           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดอบรมเยาวชน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่งในจังหวัดยโสธร ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เนื่องจากในสภาพสังคมปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงท้องถิ่นกำลังจะถูกลืมเลือนหายไป อีกทั้งการส่งเสริม การสนับสนุน และอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของคนในชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างแหล่งอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งหนังประโมทัยอีสาน คือ หนังตะลุงของภาคอีสาน มีชื่อเรียกกันไปต่างๆ หลาย ๆ ชื่อเช่น หนังประโมทัย หนังบักตื้อ หรือหนังบักป่องบักแก้ว หนังประโมทัยเกิดจากการแผ่ขยายวัฒนธรรมหนังตะลุงของภาคใต้ มายังภาคอีสาน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง จนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่นั่น คือการนำหมอลำมารวมกับหนังตะลุง เพื่อสร้างความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 26 times