Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ใร่วมประชุมสัมมนาสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการข้าวโดยชุมชนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ 5 จังหวัด

Written by
Rate this item
(0 votes)

ยโสธร ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิประเทศ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ กว่า 500 คน โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมประชุมสัมมนาสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการข้าวโดยชุมชนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ 5 จังหวัด ( ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม ) ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร
โดยจังหวัดยโสธร ได้ตั้งเป้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เป็น 250,000 ไร่ ในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่รับรองมาตรฐานแล้ว รวมทั้งสิน 223,980 ไร่ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผ่านการรับรองภายในปี 2564 อีก 110,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพืชและสัตว์อินทรีย์ที่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงกันโดยทั่วไป เช่น ข้าว มันสำปะหลัง พืชผสมผสาน พืชอาหารสัตว์ แตงโม ถั่วลิสง ปลาตะเพียน และไข่ไก่อินทรีย์ เป็นต้น

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 27 times