Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทรายมูล จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทรายมูล จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อผังเมืองรวมชุมชนทรายมูล  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

389488

389491  389492

Read 21 times