Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

389935

Read 41 times