Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ประจำปี 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ประจำปี 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยพี่น้องชาวตำบลกู่จานได้ถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลกู่จาน มีโบราญสถานโบราณวัตถุหลายแห่ง โดยเฉพาะองค์พระธาตุกู่จานซึ่งจากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา เชื่อว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 7 ในสมัยอาณาจักรอิศานปุระ กำลังรุ่งเรือง โดยมีพระสงฆ์สาวกกลุ่มของพระมหากัสสะปะเถระ ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา จนมาถึงแดนแห่งนี้ และได้นำเอาพระสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุกู่จาน เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาเช่นเดียวกับพระธาตุพนม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบไป และยังเป็นการสร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
ซึ่งงานนมัสการพระธาตุกู่จาน จัดขึ้นในห้วงวันเพ็ญเดือนสาม ของทุกปี ในพุทธศักราช 2562 นี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปิดให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าสักการะพระธาตุกู่จาน และภายในงานมีมหรสพตลอดทั้งคืน ให้ได้รับชมกันอย่างยิ่งใหญ่

52338442 2267856186761276 194881972097515520 o

52136207 2267855326761362 6910192660858798080 o

52350429 2267855830094645 8921599547214397440 o

52072543 2267855513428010 3730830561510424576 o

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

Read 30 times Last modified on วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:49