Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร .ให้การต้อนรับพลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร .ให้การต้อนรับพลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในพิธีฯได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ครินช์ จงหาญ(ครูนะ) มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ(inspiration talk show) จุดประกายความคิด และวางอณาคตรากฐานของตัวเอง และสนองนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเลิงนกทา โดยมีนายบุญสนอง พลมาตร์ รักษาการ ศธจ.ยส.,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครู อาจารย์,เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ,นักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา

S 2056476

S 2056479
- เวลา 15.00 น.ประธานพิธีปล่อยขบวนรถแห่มาลัยข้าวตอก และมอบรางวัลการประกวดขบวนแต่งมาลัยสวยงาม และพิธีถวายมาลัยข้าวตอก เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน,หน่วยงานทุกภาคส่วน,ประชาชน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ เส้นทางหน้าที่อำเภอมหาชนะชัย - วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย

S 2056487

Read 32 times