Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐ,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองยโสธร

S 2080840
- เวลา 19.00 น.ประธานพิธีเวียนเทียนโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองยโสธร

S 2080851
- เวลา 21.00 น.ประธานพิธีเวียนเทียนงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ประจำปี 2562 และเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายอาทิตย์ ยังคงนอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อบต.กู่จาน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2080854

Read 34 times