Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

392984

392986  392987

Read 40 times