Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกและองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

393187

393186  393190

Read 28 times