Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ของจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ ลดโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากการสำรวจการสูบบุหรี่ พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ลดน้อยลงเพียงเล็กน้อย แต่อัตราการสูบในเยาวชนอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทิศทางการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภารัฐ และเครือข่ายองค์กรเอกชน ได้จัดทำแผนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบลดน้อยลง และเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและคนรอบข้าง

52859434 2271584939721734 3130793187531030528 n

52561460 2271585069721721 7367456826473840640 n  52733490 2271585093055052 880094474611458048 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 179 times