Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ การเลือกตั้ง ส.ส. ตามโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ การเลือกตั้ง ส.ส. ตามโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. ณ ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้กำหนดจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทำความเข้าใจ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก

S 2187296

S 2187297

S 2187299

Read 22 times