Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจฐานราก. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

395142

395144  395145

Read 26 times