Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 2/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัด. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

395726

395727  395730

Read 22 times