Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียงจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียงจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยโสธร(ศพจ.จ.ยโสธร)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายชัยโรจน์ ธนะสันติ พช.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ หัองประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2277406

S 2277404  S 2277405

Read 27 times