Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานสรุปผลการดำเนินการจัดเตรียมงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานสรุปผลการดำเนินการจัดเตรียมงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่อ ปรึกษาหารือและแนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการจัดเตรียมงาน และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2277407

S 2277408

S 2277410

Read 46 times