Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ และกิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ และกิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดยโสธร ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน มีความเข้าใจในกระบวนการในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในจังหวัดยโสธร

52361824 2275215402692021 2159354267591245824 n

52803716 2275215796025315 8566384543286689792 n

53226288 2275215592692002 1485502829748551680 n  53188126 2275215692691992 8106361170421612544 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว / ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/?epa=SEARCH_BOX

Read 35 times