Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 53 ราย ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

397478

397480  397481

Read 34 times