Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํงโส ทีมวิทยากร ธรรมะเดลิเวอรี่ จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด” และดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดยโสธร/นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงานฯ มีนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 8 โรงเรียนของจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเจอรัลด์ จังหวัดยโสธร

398744

398743

Read 46 times