Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนฯลฯ ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำชี ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรช่วงฤดูร้อน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กอ.รมน.ยโสธร โครงการชลประทานยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำชี ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีความยาวของฝายชะลอน้ำยาวประมาน 130 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ณ บริเวณแม่น้ำชีหลังวัดท่าข้าม ตำบลหัวเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสถานการณ์น้ำของจังหวัดยโสธรในแม่น้ำชี ในเขตอำเภอหมาชนะชัยมีน้ำน้อยและบางช่วงแห้งสามารถเดินข้ามไปได้ยาวกว่า 1 กิโลเมตร และมีจุดที่วิกฤตมี 3 จุดประกอบด้วย บริเวณบ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปลือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว บ้านท่าช้าง ตำบลบากเรือ และบ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง ของอำเภอมหาชนะชัย และตอนนี้ได้ประสานทางเขื่อนลำปาว เพื่อขอการสนับสนุนน้ำเติมลงในแม่น้ำชี และได้สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำที่ปล่อยมาจากต้นเขื่อนไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนที่มาถึง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่

53145757 2277070302506531 6208089538028371968 n

53563802 2277070109173217 6062367619866951680 n

53621298 2277069729173255 375495410002690048 n  53553177 2277069669173261 1469069391520858112 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 51 times