Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรวมกลุ่มสตรีเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ และการจัดงานวันสตรีพิการสากล ประจำปี 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรวมกลุ่มสตรีเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ และการจัดงานวันสตรีพิการสากล ประจำปี 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. อมเมอรัลด์ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสตรีคนพิการ โดยมีหลักการสำคัญในการให้สตรีพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการ ตลอดจนการเสริมพลังอำนาจและพัฒนาศักยภาพสตรีพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการสตรีพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสตรีผู้สูงอายุ เด็กพิการ สตรีพิการ เครือข่ายด้านคนพิการกว่า 300 คนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

53302276 2278360005710894 3709632106175922176 n

53405293 2278359992377562 3683951221107851264 n

53060154 2278360502377511 2343117909389213696 n  53071338 2278360332377528 9206518821408473088 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 44 times