Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงโดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 13,14,นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราขการ,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.โคกสำราญ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,เกษตรกร เข้าร่วม ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพด บ.หนองยาง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

S 2670692

S 2670690

S 2670693  S 2670694

Read 32 times