Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ โดยการ "ก่อสร้างฝายมีชีวิต" โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.กุดกุง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณลำห้วยส้มป่อย บ.โนนม่วง ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2670696

S 2670700

S 2670701

Read 26 times