Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธิเปิด-ปิด โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธิเปิด-ปิด โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายสุรัตน์ วิภักดิ์ ผอ.กศน.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู และครู กศน. เข้าร่วม ณ ห้องบุษราคัม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

S 2744325

S 2744327

S 2744328

Read 29 times