Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยมีนายสนอง พลมาตร์ รก.ศธจ.ยส.,นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผอ.การฝึกอบรม,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,คณะวิทยากร,ครูผู้รับการฝึกฯ เข้าร่วม ณ รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

S 2744333S 2744335

S 2744334

Read 33 times