Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพระอานนท์ และงานมหกรรมประเพณีฮิตสิบสอง ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพระอานนท์ และงานมหกรรมประเพณีฮิตสิบสอง ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งวัดมหาธาตุ เป็นวัดพระอารามหลวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดยโสธร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลก ซึ่งในสมัยก่อนแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือวัด ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่พัฒนาจิตใจของมนุษย์ และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องชาวพุทธ อีกทั้งยังเป็นการบำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุอานนท์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ เพื่อทำนุ บำรุง ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด ตลอดจนการพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ ต่อไป

S 3022943

S 3022947

S 3022944

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 29 times