Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ อุปกรณ์กีฬา และมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ทุกข์ทรมาน จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยมีการบริการด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และการบริการนอกสถานที่จากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้บริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับบริการในเขตพื้นที่มากกว่า 500 คน

54798906 2287522591461302 8203714219162468352 n

54731226 2287522848127943 2093712280951717888 n

54521470 2287523201461241 8072125827191406592 n  54428688 2287522051461356 7618499344257253376 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 28 times