Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองประเด็นข้อเสนอผ่านคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง โดยมีนางสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,ภาคเอกชน,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3137544

S 3137546

S 3137548

Read 30 times