Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแบะผู้ยากจน(อบก.) ส่วนจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแบะผู้ยากจน(อบก.) ส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่)

S 3137549

S 3137550

S 3137552

Read 33 times