Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
วันศุกร์, 09 เมษายน 3105 14:07

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้ - เวลา 09.09 น.ประธานไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 - เวลา10.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 09.09 น.ประธานไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ประกอบด้วย พระอนุสาวรีย์ ร.5 -พระธาตุพระอานนท์-ศาลหลักเมืองยโสธร-อนุสาวรีย์เจ้าเมืองยโสธร-หลวงพ่อพระสุก โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

S 3522606
          - เวลา10.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯและชุดปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารประจำปี 2562 อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,คณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

S 3522612
          - เวลา 13.00 น.ประธานในพิธีมอบบัตรจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ วัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 3522617
          - เวลา 16.00 น.ประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกโดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,ประชาชน,จิตอาสา เข้าร่วม ณ พระอโบสถวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 3522626

S 3522629

Read 25 times