Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 12 พฤษาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่งทาย เพื่อขอพญาแถน งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 พฤษาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่งทาย เพื่อขอพญาแถน งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,อาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น,คณะบั้งไฟทุกประเภท,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ กองอำนวยการสวนสาธารณะพญาแถน อ.เมืองยโสธร

S 4292640

S 4292642

S 38666369

Read 21 times