Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน,ท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,คณะบั้งไฟทุกประเภท,สื่อมวลชน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ กองอำนวยการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

S 4235336

S 4235337

S 4235339

S 38641677  S 4235341

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปิดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ และกิจกรรมเดินแบบให้ใต้ชื่องาน "งามบั้งไฟโบราณ สานเสน่ห์ภูษา งามผ้ายยศสุนทร" และรับชมการแสดงแสงสีสื่อผสมตำนานพญาคันคากตำนานบุญบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ประชาชน,ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

S 38617130

S 38617133

วันที่ 10 พฤษาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน เจ้าหน้าที่,สื่อมวลชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 38617118

S 38617119

S 38617122  S 38617124

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน,ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

S 38576306

S 38576307

S 38576305  S 38576302

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกิจกรรม หมู่บ้านท่องเทียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ร่วมกับ ปลัดจังหวัดยโสธร/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยมีนายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานและให้ข้อมูล และหัวหน้ากลุ่มงานฯ /หน.ฝ่าย ฯ /พัฒนาการอำเภอฯ ณ ลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

949519

949521

949522

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และนางสาวนันทพร กาสาวิด นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 4145249

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,องค์กร ภาคเอกชน,จิตอาสา,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 38527111

S 38527108

S 38527110

S 38527113

S 38527116

S 38527137

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-23.59 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,องค์กร ภาคเอกชน,จิตอาสา,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 38519025

S 38519029

S 38519031 S 38519032

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมจิตอาสา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทถวายพรพระจากนั้นพระสงฆ์และสาม จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาต
เสร็จพิธีสงฆ์ พสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่รับสัญญาณจาก กทม. ในห้องประชุมวิถีอีสานอย่างพร้อมเพียง

59285928 2315013092045585 8614242887124647936 n

58922523 2315013152045579 616663462965149696 n

59549007 2315013432045551 8738342475334156288 n  59553628 2315013188712242 3625219119588048896 n

59473706 2315013705378857 5781971569005821952 n 59285477 2315013612045533 24440008886714368 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมทหารที่ 16 สัสดีจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ผู้แทนหน่วยทหาร สัสดีอำเภอ ครูฝึก/เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ปกครอง/ญาติ เป็นประธาน/ร่วมการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 จำนวน 375 นาย ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

428388

428389

428391