Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ทหาร ตำรวจ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโพธิ์ศรีเขียว อาคาร 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร

S 4022316

S 4022318  S 4022320

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายรังสรรค์ การะเกษ ผอ.สนง.กกท.ยส.,ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่,ผู้ปกครอง,นักกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 4022314

S 4022309 S 4022313

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

S 38494437

S 38494436

S 38494440

S 38494441

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ญาติผู้เข้าร่วมอุปสมบท เข้าร่วม ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

S 3981397

S 3981403

S 3981401

S 3981404

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวให้โอวาท กล่าวต้อนรับพบปะ ทหารใหม่และญาติที่มาส่งทหารใหม่ ในพิธีรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองเกินก่อนที่จะส่งตัวเข้ากองประจำการโดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,พันเอกวีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผบ.ร.16,พันเอกชัย บุญเกื้อ สัสดีจังหวัดยโสธร,สัสดีอำเภอ,ครูฝึกหน่วยทหาร,ญาติทหาร เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

S 3981388

S 3981390

S 3981392  S 3981393

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดยโสธร และกิจกรรมการพัฒนาถนน "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนแจ้งสนิท(ทางหลวงหมายเลข 23) ระยะทางจากสี่แยกเทคนิคยโสธรถึงสามแยกหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2)นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่,หน่วยงาน องค์กร,จิตอาสา เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

arsa2

S 3981382

arsa5  arsa6

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3965019

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธรให้ธำรงคงอยู่สืบไป ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3965022

S 3965026

S 3965024  S 3965023

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม และเติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อออกเยี่ยมเยียนประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำบริการของรัฐและเอกชนไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ภาคเอกชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดแคนน้อย หมู่ที่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

S 3965014

S 3965013

S 3965015

S 3965016  S 3965012

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ(NBT) วิธีไทยช่อง(NBT) และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิมานพญาแถน(พญาคันคาก,พญานาค) เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ค.2562 และการเตรียมการเปิดวิมานพญาแถนอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พ.ค.2562 โดยมีนางกมลพร คำนึง ปชส.ยส.,นายพีระพงศ์ ไชยราช รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,เจ้าหน้าที่ช่อง(NBT)จังหวัดอุบลราชธานี,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 3956789

S 3956790

S 3956792