Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองประเด็นข้อเสนอผ่านคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง โดยมีนางสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,ภาคเอกชน,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3137544

S 3137546

S 3137548

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค"วิถีถิ่น วิถีไทย"หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี ด้านคนดี โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร

S 3137559

S 3137556

S 3137554

S 3137555

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย (Big Day)” ณ หน้าบริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวให้ออกมาสิทธิมากขึ้น สร้างบรรยากาศโค้งสุดท้าย ให้คึกคัก และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล ผอ.กกต.ยโสธร ,หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกกต. และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดงาน แล้วได้ขึ้นรถร่วมกับขบวนแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 18 คัน ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งจะหยุดรถเป็นจุดเพื่อแจกเอกสารให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามเส้นทางดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีรถแห่ ได้แยกออกไปรณรงค์และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ในแต่ละอำเภอและทุกหมู่ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร ถือว่าเป็นแชมป์ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากที่สุดของประเทศ ในขณะที่บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้สุดคึกคัก พร้อมกันนี้ จังหวัดยโสธร ได้ตั้งเป้าไว้จะมีคนออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 80% และมีบัตรเสียไม่เกิน 2%

54518390 2287538164793078 2408700758624043008 n

54372198 2287538178126410 577170925145817088 n

55614047 2287539734792921 6672707830115467264 n
///////////////////////
ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์/ข่าว

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร. /21 มี.ค. 62

วันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ อุปกรณ์กีฬา และมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ทุกข์ทรมาน จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยมีการบริการด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และการบริการนอกสถานที่จากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้บริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับบริการในเขตพื้นที่มากกว่า 500 คน

54798906 2287522591461302 8203714219162468352 n

54731226 2287522848127943 2093712280951717888 n

54521470 2287523201461241 8072125827191406592 n  54428688 2287522051461356 7618499344257253376 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา" เพื่อรณรงค์ให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นการเพิ่มช่อทางการตลาดให้กับเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดยโสธร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีราบได้ที่มั่นคง สร้างกำลังใจให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และกลุ่มเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือ วางแผนการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

54428335 2287003394846555 5778611109284020224 n

54434644 2287003384846556 1700684655532965888 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /20 มี.ค. 62

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ในองค์กร กว่า 30 คน เต้นแอโรบิคออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำทุกวันพุธตั้งแต่ช่วงเวลา 15.30 - 16.30 น. รวม 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายภายในหน่วยงานองค์กร เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้หน่วยงานในองค์กรได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันด้วย

55547105 2286998064847088 8043509559609786368 n

54728325 2286997964847098 4741655946462232576 n

54258245 2286997841513777 2105206133126856704 n

สุรดา พลชัย ข่าว ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร 20 มี.ค. 62

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สักขีพยาน,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

S 37748896

S 37748898

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3047526

S 3047529

- เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3047533

- เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3047530

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพระอานนท์ และงานมหกรรมประเพณีฮิตสิบสอง ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งวัดมหาธาตุ เป็นวัดพระอารามหลวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดยโสธร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลก ซึ่งในสมัยก่อนแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือวัด ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่พัฒนาจิตใจของมนุษย์ และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องชาวพุทธ อีกทั้งยังเป็นการบำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุอานนท์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ เพื่อทำนุ บำรุง ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด ตลอดจนการพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ ต่อไป

S 3022943

S 3022947

S 3022944

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดยโสธร เพื่อจัดทำแผนงาน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และจังหวัดได้เตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในวัน เวลา และฤทษ์ที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ จังหวัดยโสธรจึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธร ณ ห้องหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

54433947 2285860264960868 7246737523555172352 n

54354314 2285860074960887 8671480722277531648 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /18 มี.ค. 62