Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมีนายวิเศษ  ปรีแผ้ว หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการในฐานะเลขาฯ ดำเนินการประชุมฯ

ที่มา : http://www.yasothonpoc.com/page.php?cat=2&newsID=36627

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดยโสธร เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดยโสธร  ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง  ตำบลสร้างนกอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยต่างๆโดยมี จ.ส.ต.พงสถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส. ให้การต้อนรับและนายณัฐรัชต์ หงษ์คำ นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เทปดังกล่าวจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่น F.M.90 MHz ในเช้าวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ ห้องบันทึกเสียง สวท.จ.ยส.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและพบปะหารือข้อราชการกับ ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 12 อุบลราชธานี(นายประเดิม ภาคแก้ว) ณ หัองรับรองยศสุนทร
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดยโสธรและผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม และแบบแปลนในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว

    

     

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา07.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูอุดมศาสนธรรม เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2561 และมีกิจกรรม เยี่ยมชมกลุ่มทำขนมกะหรี่พัฟ (Thai curry puff) ปล่อยปลา ไหว้พระสังกัจจายน์ และออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือไฟไหม้บ้าน รายนายทองทึบ ล้วนศรี อายุ62ปี 24 ม.8 ต.ย่อ โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคูณ รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2651 เมื่อเวลา 09.30 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจำปี 2561 ที่บริเวณกองอำนวยการถนนแจ้งสนิทด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

ซึ่งในวันนี้ได้มีการประกวดขบวนรำเซิ้งจากคณะต่างๆที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 23 คณะ จาก 9 อำเภอ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมชมขบวนรำเซิ้งเป็นจำนวนมาก และเป็นประจำทุกปีประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานเหมือนทุกปี โดยเฉพาะชาวเมืองชิชิบุ จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นเมืองคู่แฝดของจังหวัดยโสธรก็ได้เดินทางมาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับชาวจังหวัดยโสธรและพี่น้องชาวไทยทุกคนและปีนี้ยังเป็นการฉลองครบรอบ 121 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และครบรอบ 24 ปี ระหว่างยโสธรกับเมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

  

  

 

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/378624724/

         http://www.tnews.co.th/contents/450778?videoId=113286&videoAds=on

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นเกียรติในพิธีจุดบั้งไฟถวายเพื่อบูชาพญาแถน จุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่ยงทายและร่วมเปิดใช้งานระบบช่วยบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอย เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศระบบปฏิบัติการ บำเพ็ญ อย่างเป็นทางการ Mobile Application โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นภอ.เมืองยโสธร,นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ, เข้าร่วม ณ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร