Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้ารับประทาน ผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

282819

282753

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562เพื่อแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

โดยตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 จังหวัดยโสธร มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 20 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บหนัก คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นอุบัติเหตุที่เกิดเองไม่มีคู่กรณี 8 ครั้ง

สำหรับภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,338 ครั้ง เสียชีวิต 386 ราย บาดเจ็บ .3,442 ราย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วบ
หลังจากนั้น ได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ

421426

421430

421429

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดปี ด้วยการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และปฏิบัติตามมาตรการ “4 ห้าม 3 ต้อง : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรศัพท์ขณะขับ และห้ามง่วงแล้วขับ ต้องมีใบขับขี่ ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2562  จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

421239

421243

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระราชานุเคราะห์ สิบโท ณรงค์วิทย์ เด่นดวง ตำแหน่ง ลูกชุดปฏิบัติการที่ 1 ตอนปฏิบัติการที่ 1 หมวดปฏิบัติการดุริยางค์ที่ 1 หมวดมาตรฐานดุริยางค์ กองร้อยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ บ้านเลขที่ 220 บ้านกระจาย หมู่ที่ 13 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

421210

421207

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผู้แทนส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร อาจารย์/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร และจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ/รถยนต์โดยสารประจำทาง ให้มีความพร้อมและปลอดภัย ให้บริการ อำนวยความสะดวก และมอบน้ำดื่ม-ผ้าเย็น-ลูกอม ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร
โดยปกติในแต่ละวัน จะมีรถโดยสารประจำทาง วิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านสถานีขนส่งจังหวัดยโสธร 27 เที่ยวต่อวัน แต่ในช่วงเทศกาล สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ได้ประสานผู้ประกอบการเดินรถ จัดหารรถเสริมเพื่อรองรับบริการผู้โดยสารทุกวัน สำหรับในวันนี้ จัดหารถเสริมอีก 51 เที่ยว จึงทำให้ไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

420700

420701

420702  420703

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดยโสธร เพื่อสรุป ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดยโสธร ลงให้มากที่สุดและให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (อุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2559-2561) ค่าเฉลี่ย:อุบัติเหตุเกิดขึ้น 29 ครั้ง เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ(admit) 24 ราย

ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดยโสธร มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 16 ราย สำหรับภาพรวมของประเทศ ระหว่าง 11-15 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2,702 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 297 ราย และบาดเจ็บ 2,807 ราย

420536

420539  420540

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และปฏิบัติตามมาตรการ “4 ห้าม 3 ต้อง : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรศัพท์ขณะขับ และห้ามง่วงแล้วขับ ต้องมีใบขับขี่ ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”

วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร /ประธานคณะตรวจติดตามผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โซนที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจตำบล/จุดบริการ จุดหน้า อบต.เขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายก อบต.เขื่องคำ กำนันตำบลเขื่องคำ ผอ.รพ.สต. บ้านหนองหอย ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และพี่น้องจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเขื่องคำให้การต้อนรับ/นำตรวจฯ และร่วมปฏิบัติหน้าที่บริการ เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน อย่างพร้อมเพรียง

420121

420122

420145

420160  420161

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และปฏิบัติตามมาตรการ “4 ห้าม 3 ต้อง : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรศัพท์ขณะขับ และห้ามง่วงแล้วขับ ต้องมีใบขับขี่ ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”

วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายชยุต วงศ์วณิช หน.สนง.ปภ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 38166918\S 38166921

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร,ผู้บริหาร ทม.เมืองยโสธร,ประชาชน เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

S 3653650

S 3653649

          เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธรโดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายชยุต วงศ์วณิช หน.สนง.ปภ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3653653

S 3653654  S 3653656

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกติดตาม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 อ.คำเขื่อนแก้ว จุดที่ 2 ทต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชยุต วงศ์วณิช ปภ.ยส.,นายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อ.คำเขื่อนแก้ว,อ.เมืองยโสธร

S 3612709

S 3612710

S 3612712