Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.19 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,องค์กร มูลนิธิ,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3481673

S 3481672  S 3481674

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 06.30 น.ประธานการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค"วิถีถิ่น วิถีไทย"หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี ด้านคนดี โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร

S 3465348

S 3465349  S 3465352
          - เวลา 09.00 น. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3465354

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดยโสธร กับผู้ประกอบการร้านค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ร้านสะดวกซื้อและภาคประชาชน ในเขตจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมกันรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม บูรณาการดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม ทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

415651

415650  415652

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.15 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ในการกำกับติดตาม และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและ จังหวัดยโสธร) โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,ผู้ว่าราชการจังหวัดของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 จ.อุบลราชธานี

S 3432475

S 3432476

S 3432477  S 3432479

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวคนเมืองยศสดใส ผู้สูงวัย ใจดี๊...ดี ประจำปี 2562 บูรณาการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย. ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

415226

415229  415230

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 10.00 น.ประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ยอดเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 111,109 บาท โดยมีนายชัยโรจน์ ธนสันติ พช.ยส.,พัฒนาการอำเภอ,ผู้บริหาร อบต.ฟ้าห่วน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ.ฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง

S 3391545
           - เวลา 13.30 น.ประธานประชุมหารือการจัดเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562 เพื่อให้การจัดงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.เมืองยโสธร,ผู้แทน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

S 3391554

           - เวลา15.00 น.ประธานการประชุมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

S 3391555

S 3391556


           -เวลา 18.30 น.ประธานการจัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ที่ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,ผู้ให้การสนับสนุนฯ เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ ทม.เมืองยโสธร

S 3391559

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานวันคล้ายวันมรณภาพ พระเทพสังวรญาณ(พวง สุขินฺทริโย)โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานเหล่าแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.ยส.,ศิษยานุศิษย์,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดศรีธรรมมาราม(พระรามหลวง)

S 3358779S 3358784  S 3358785

          - เวลา 09.30 น.ประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีภิญโญ หวลกสินธุ์ ผบ.ตร.ภ.จ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ส่วนราชการ,จิตอาสา,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณท่าคำทอง ข้างวัดศรีธรรมาราม

 

S 3358789

S 3358792

          - เวลา 16.00 น. บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมีนายวรรณทอง ภูโสภา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 3 เม.ย.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3358797

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรร่วมกับจังหวัด/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมศาสนา ณ วัดฟ้าห่วนใต้ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

414044

414046  414048

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

413576

413580

413577  413579

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดยโสธร โดยมีนายไพรัตน์ มณีวงศ์ทรัพย์ รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,คณะอนุกรรมการฯ,ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3342366

S 3342368

S 3342369