การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

มติ ครม. เห็นชอบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมืออาเซียน - สหรัฐอเมริกา   Download 
จังหวัดยโสธรกับความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ Download
โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ องค์กรเอกชน และผู้นำท้องที่จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ Download
   
กำหนดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ องค์กรเอกชน และผู้นำท้องที่จังหวัดยโสธร
  - รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. Download
  - รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. Download
   
   
 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๔ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th