เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เรื่องแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555
เรื่องปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศพส.จ.ยส)
คณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดยโสธร
คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร
 
ผลการดำเนินงานตามยุทธศซาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555
ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี 2556
* กิจกรรมวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ปี 2556 *

- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2556 จ.ยโสธร

- โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,5,9 ตำบลคูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

- โครงการพุทธบุตรวังน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2013 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Webmaster : Mr.Pakkapong kiatpariyut    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529