การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

  ปีที่ผ่านมา

  -ำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร

  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๕๔,

   

  -ผลการดำเนินการตามคำรับรองกรปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร
  ประจำปีงบประมาณ

   

  -กรอบ หลักการ  และแนวทางการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๕๒,
  ๒๕๕๓,
  ๒๕๕๔,
  ๒๕๕๕,
  ๒๕๕๖,
  ๒๕๕๗,
   

   

  -คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๕๒,
  ๒๕๕๓,
  ๒๕๕๔,
  ๒๕๕๕,

   

  -ระบบการกำกับติดตามและเร่งรัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองของจังหวัด
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๕๒,
  ๒๕๕๓,
  ๒๕๕๔,
  ๒๕๕๕,
  ๒๕๕๖,
  ๒๕๕๗,
  ๒๕๕๘,
   
  -คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลและมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๕๔,
  ๒๕๕๗,
  ๒๕๕๘,
   

 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com