สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ

 

               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  
               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด  
               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่าย
 
               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร
 
               รายงานผลการจัดซื้อจัดซื้อโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร (เงินกันเบิกจ่ายเหลี่ยมปี)
 
               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร
 
               แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดยโสธร  
               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561  
               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

   
 
 
 
 

 

 

 

 


 
 

 

Ti

 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com