แผนบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ ประจำจังหวัดยโสธร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
 
 
 
 
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 
  • สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 
 
  • สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
 
  • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
 
 
  • สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
 
 
  • สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
 
 

 

 

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร / สำนักงานจังหวัดยโสธร


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th