ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
ดูทั้งหมด ....

 
 
 

 

 

 

 

จังหวัดยโสธร เปิดตัวหมู่บ้านที่ทำการเกษตรอินทรีย์ 100 
เปอร์เซ็นต์ทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแรกของจังหวัดยโสธร เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรที่ว่ายโสธรเมืองเกษตร
อินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้หันไป
ทำเกษตรอินทรีย์ให้มากโดยตั้งเป้าภายในอีก20  ปีข้างหน้า
ทั้งจังหวัดยโสธรต้องเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์
เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ จังหวัด
ยโสธร เช้าวันนี้(18 ส.ค.) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี 
แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
นวน 300 ชุด ที่ อบต.กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ...

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมการประกวดหนังประโมทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ บ้านโพนทัน  ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม  สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคี รู้สึกภาคภูมิใจ ...


ประกาศเชิญชวนเป็นผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จังหวัดยโสธรขอเชิญร่วมเดินรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและรณรงค์ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลสำหรับผู้ป่วยในภูมิภาคในโครงการ ?๓ สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คู่มือมหาดไทยสามัญประจำบ้าน
ราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นอ้างเก็บน้ำห้วยบ่อแก บ้านปลาอีด หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก อ.เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
ดูทั้งหมด
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560
การพิจารณากำหนด วันอนุรักษ์ควายไทย
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสำรวจข้อมูลบุคลากรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2560 และย้อนหลัง 5 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529