ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
ดูทั้งหมด ....

 
 
 

 

 

 

 

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและ
แนวทางการคัดเลือกยุทธศาสตร์/Cluster/Sector ...

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานในรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หอประชุม
วิถีอิสาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ ทหารตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านและ พลังมวลชนทุก
หมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เป็นจำนวนมาก ...

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง ดาวเรืองหนองอึ่ง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฏรในพื้นที่ ...


เชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟสดภายในพื้นที่ว่างของอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การกำหนดพื้นที่การเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตชุมชน/หมู่บ้านของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรม การปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร (ขุดสระน้้ำ) ขนาด 1,260 ลบ.ม.
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ดูทั้งหมด
การพิจารณากำหนด วันอนุรักษ์ควายไทย
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
เอกสารดินหน้าประชารัฐสร้างอนาคตจังหวัดยโสธร 2560
หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบเดือนเมษายน 2560
คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร (บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบฯ & สรุปผลการประชุมฯ)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529