ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
ดูทั้งหมด ....

 
 
 

 

 

 

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวีระวัฒน์ วงค์ว่องไว รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชน/ตำรวจ /ทหาร เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ 
จับเข่าคุยกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือข้อราชการและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน พร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา/ข้าราชการ/กลุ่มองค์กรต่างๆ พร้อม
ใจใส่เสื้อสีขาว ออกมาเดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์ ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ผู้แทนพระองค์ ใน
โอกาสเดินทางมามอบเครื่องเขียนพระราชทาน และออกร้าน
อาหารพระราชทานแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่โรงเรียนบ้านแย
ประชาสรรค์ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ...


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
วารสาร "สลค.สาร"
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ขอเชิญชวนทุกคนติดตามเพจปรองดองเป็นของประชาชน
เชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟสดภายในพื้นที่ว่างของอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560
การพิจารณากำหนด วันอนุรักษ์ควายไทย
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสำรวจข้อมูลบุคลากรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2560 และย้อนหลัง 5 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
เอกสารดินหน้าประชารัฐสร้างอนาคตจังหวัดยโสธร 2560
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529