ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
ดูทั้งหมด ....

 
 
 

 

 

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร คณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในที่
ประชุมมีการมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ 9 ประการ และมอบใบ
เกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับจังหวัดยโสธร ในหัวข้อ
”ศาสตร์พระราชา”  ฯลฯ ...

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีการศึกษาดูงานเครือข่าย
กลุ่มจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ปี 2560 ณ ศาลาวัดอุตมังคลาราม บ้านยางน้อย ม.3 ต.บึงแก
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมีเกษตรกรจากกลุ่มจังหวัด ร่วม
300 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดแนวคิดในการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ...

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดี
“ศูนย์ดำรงธรรม ที่พึ่งของประชาชน” ตอน “ศูนย์ดำรงธรรม
แบบบูรณาการ จังหวัดยโสธร” ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น ๑ ...


โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ประกาศผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร เนื่องในงานสัปดาห์วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ของโครงการคัดเลือกเยาวชนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์(กวฉ.)
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร
จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (MHK-MSU Mini-Haft Marathon) ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบเดือนเมษายน 2560
คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร (บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบฯ & สรุปผลการประชุมฯ)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
สรุปผลการประชุมหารือการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้บริการรถรางจังหวัดยโสธร
สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529