ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
 

 
 
 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิถีอีสาน จังหวัดยโสธร ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป วางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ.

นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราช
การ/คหบดี/พ่อค้า/ประชาชน เข้าปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ...


การแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกซุกและมวลน้ำจากตอนเหนือ
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "กฏหมาย ป.ป.ช." การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "รวมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐"
วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
วีดิทัศน์พระราชทาน"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
วีดิทัศน์พระราชทาน"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดยโสธร
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)
การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560
การพิจารณากำหนด วันอนุรักษ์ควายไทย
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)
คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5700/2560 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสำรวจข้อมูลบุคลากรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529